Cách chiêu hồn trong game Thiện Nữ 2

- Mình xin chia sẽ một số kinh nghiệm mình biết. Cho ai Chưa biết hoặc muốn biết và không cần biết :)))
- ( Cảm Ứng Tàn Hồn) Vị trí?
Đa số thì mình thấy các bạn bỏ qua cái nhiệm vụ chiêu hồn này. Nên mình lên đây chia sẽ cho các bạn .
1. Bồ Gia Thôn : 137,50
2. Trấn Ngoại Ô: 63,58
3. Dương Gia Trấn : 40.85
4. Lan Nhược Tự : 60.79
5. Lân Nhược Địa Cung : 123,141
6. Hắc Phong Động : 68,66
7. Vong Xuyên : 173,99
8. Hoàng Tuyền : 77,55
9. Ti lộ Cổ đạo: 21,11
10. Phong Đô : 60,79
11. Địa Ngục : 54,45
Ví dụ bạn bấm vào kĩ năng cảm ứng tàn hồn : Nó sẽ xuất hiện 2 trường hợp
1: Cảm ứng Tàn hồn ở khu vực an toàn . Là không có bạn phải chạy map khác cứ thế tìm.
2. Ở nơi Đông Nam rất xa có một tàn hồn. Là có bạn chạy đi tìm theo vị trí mình đã cho là ok
Mỗi map chỉ đc 1 lần nếu không có thì di chuyển map khác.
Lưu ý : Vị trí mình đưa ra nếu có một số không chính xác 100% , thì bạn cứ di chuyển gần đó phạm vi 1, 2 ô xung quanh chắc chắn được.
 
Vị trí các Quái và Map để làm nhiệm vụ Chiêu Hồn :
Bồ Gia Thôn :
Địa Ngục Đạo ( 69,31 ) Dạ Mi
Nhân Đạo ( 114,27 ) Vô Lại
Súc Sinh Đạo ( 131,54 ) Bướm Đêm
                       ( 145,77 ) Nhện
Dương Gia Trấn :
Tu La Đạo ( 35,67 ) Quái Thuỷ Hàng
Súc Sinh Đạo ( 53,68 )  Búp Bê Anh Đào
                       ( 44,86 ) Tiểu Hồ Yêu
Hắc Phong Động :
Súc Sinh Đạo  ( 20,41 ) Sơn Tiêu
                        ( 29,22 ) Dơi Hấp Huyết 
                        ( 61,14 ) Hoa PHệ Hồn
Ngạ Quỷ Đạo ( 36,12 ) Phệ Tâm Quỷ
                       (68,25 )Phệ Tâm Quỷ
                       (41,76 ) Quỷ Hoả
Lan Nhược Địa Cung :
Ngạ Quỷ Đạo ( 146,75 ) Đằng Đồ Quỷ
                       ( 1144,111 ) Phí Mặc Ngọc
Tu la Đạo ( 91,112 ) Long Cung 
Súc Sinh Đạo ( 84,121 ) Tiểu Bối Quái
Trấn Ngoại Ô : 
Cả map đều là Súc Sinh Đao
Lan Nhược Tự :
Ngạ Quỷ Đạo ( 38,21 ) Bế Nguyệt Quỷ ,Tu Hoa Quỷ,Quỷ Lang Thang
Súc Sinh Đạo ( 98,36 ) Thụ Yêu
Tu La Đạo ( 54,28 ) Cơ Quan Nhân 
Vong Xuyên :
Toàn là Ngạ Quỷ Đạo
Ti Lỗ Cổ Đạo :
Nhân Đạo ( 89,28 ) chiến sĩ vong hồn 
                  (67,49 ) Mã tặc tây vực
Ngạ Quỷ Đạo ( 13,69 ) Bàn sa Quỷ
                       ( 39,84 ) Cương thi
Hoàng Tuyền : 
Toàn là Ngạ Quỷ Đạo
Phong Đô : 
Địa ngục đạo ( 81,27 ) khỉ địa ngục
Ngạ quỷ đạo ( 95,46) cuồng khuyển quỷ
                      105,75 ) thiếu tử quỷ
Địa Ngục :
Cũng toàn Ngạ quỷ đạo 
 
 
- Chơi game phải Tìm Hiểu Những điều mới lạ , Dùng bạc mua chuộc thì tầm thường, kém sang lắm :)))
Chúc các bạn Thành Công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn